Ορισμός 5 εκπροσώπων φοιτητών στη Σύγκλητο του Π.Θ για το 2020-2021

Δείτε το έγγραφο για τον ορισμό πέντε (5) εκπροσώπων φοιτητών στη Σύγκλητο του Π.Θ για το ακαδ.έτος 2020-2021